huy nguyễn avatar
Huy Nguyễn

Author Archives: Huy Nguyễn

Tôi là Huy Nguyễn - Người sáng lập ra Website Review, đánh giá và xếp hạng sản phẩm TrustReview. Với hơn 6 năm kinh nghiệm trong việc quản trị và kiểm duyệt các bài viết đánh giá thì mong muốn lớn nhất của tôi là cung cấp các thông tin đánh giá chuẩn, chính xác và đáng tin cậy nhất đến người tiêu dùng để có thể chọn mua được các sản phẩm chất lượng và phù hợp nhất! Theo dõi tôi trên mạng xã hội và nền tảng: https://www.facebook.com/nguyentuanhuy1102 ; https://twitter.com/huynguyen1102nd ; https://www.linkedin.com/in/nguyen-tuan-huy/ ; https://www.crunchbase.com/person/huy-nguy%E1%BB%85n

back to top