7 Cách làm hết cay ớt ở tay vừa đơn giản, vừa hiệu quả