CSS là gì? CSS hoạt động như thế nào?

CSS là gì

CSS là viết tắt của từ Cascading Style Sheet, CSS được định nghĩa là ngôn ngữ tạo nên phong cách cho website. CSS định kiểu cho các yếu tố viết ở dạng ngôn ngữ đánh dấu, điển hình là HTML. CSS điều khiển định dạng của các trang Web cùng lúc nhắm tiết kiệm thời gian cho người lập trình Web. 

CSS giúp nhận biết bố cục và nội dung hiển thị của trang web: từ màu sắc, font chữ và nhiều yếu tố khác.

CSS do W3C phát triển vào khoảng những năm 1996, vì 1 số nguyên nhân mà HTML không được sử dụng để gắn tag nhằm định dạng trang web. Bạn chỉ dùng được HTML để đánh dấu lên website.

Một số tag như <font> được dùng trong phiên bản 3.2 của HTML gây ra nhiều phiền phức và rắc rối cho lập trình viên. Do Web vó nhiều loại font khác nhau, cách phối màu khác nhau. Vì thế việc thay đổi code trang web sau mỗi lần thay đổi như thế quả là cực nhọc. Vì lý do đo mà CSS đã được tạo nên để giải quyết vấn đề trên.

Mối liên kết giữa CSS và HTML rất chặt chẽ. CSS định hình phong cách và HTML giúp markup nền tang website. 

Về mặt lý thuyết thì CSS không có cũng không sao, nhưng lúc đó Website chỉ là một trang chứa văn bản và không có gì khác.

css là gì

Ưu điểm của CSS là gì

Giữa các website có va không có CSS có sự khác nhau rất lớn và dễ nhận biết.

Khi mà website không load đầy đủ, bạn sẽ chỉ thấy chữ màu đen, xanh và nền trắng. Như ảnh sau:

Như ảnh cho thấy CSS trong Web của bạn không được tải lên hoặc không tồn tại. Đây là thí dụ về 1 trang web không có CSS. Giao diện rất xấu. 

Trước khi dùng CSS thì cần phải được đính kèm với HTML markup. Bạn cần tách chi tiết các phần như: font, background, chữ...

Tóm lại với CSS bạn không cần phải làm lại các thao tác mô tả cho từng phần. CSS giúp bạn tiết kiếm thời gian và kiểm soát dễ dàng các lỗi hơn.

Khả năng tùy biến CSS gần như là vô hạn vì có rất nhiều styles trên một trang web HTML.

CSS hoạt động như thế nào?

Do CSS dùng các cấu trúc tiếng Anh đơn giản nen việc tạo ra các quy tắc không phực tạp lắm. Như đã đề cập phía trên, HTML không được sử dụng để tạo phong cách cho các thành phần, HTML chỉ đánh dấu để biết yếu tố đó là gì. 

Vậy để tạo các phong cách cho văn bản thì làm thế nào? CSS có syntax rất đơn giản. Nó có phần block khai báo và chọn. Bạn chỉ cần chọn 1 yếu tố bất kỳ và khai báo với nó, rất đơn giản. 

Một số quy tắc cần chú ý:

Yếu tố HTML nào mà bạn muốn cần tạo phong cách thì selector sẽ trỏ về đó. Block khai báo gồm 1 hoặc nhiều khai báo cách nhau bằng dấu chấm phẩy. 

Mỗi khai báo đều có 1 tên CSS & giá trị, cách nhau bằng dấu ":". Việc khai báo CSS kết thức với dấu ";" và block khai báo được để trong ngoặc nhọn.

Bạn hãy xem ví dụ dưới đây: Các thành phần bên trong element <p> sẽ in đậm và dùng màu xanh

css

Với các thông tin bên trên, chúng tôi hy vọng bạn sẽ nắm bắt được "CSS là gì" và cơ chế hoạt động của CSS thế nào. Néu có góp ý gì, bạn hãy bình luận dưới đây nhé!


Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply:

Scroll Up