Hướng Dẫn Sử Dụng Quạt Hơi Nước Tiết Kiệm, An Toàn