Nguyễn Đức Trung

Author Archives: Nguyễn Đức Trung

Tôi là Nguyên Đức Trung - Tác giả của TrustReview, tôi viết đánh giá, review về các danh mục: đồ gia dụng, thiết bị điện tử và công nghệ, nhà cửa và đời sống, thể thao dã ngoại. Với hơn 5 năm kinh nghiệm biên tập nội dung ở các lĩnh vực khác nhau: đồ gia dụng, thiết bị điện tử, công nghệ, nhà cửa và đời sống, thể thao dã ngoại. Tôi tin rằng các bài đánh giá, chia sẻ của tôi sẽ hữu ích và giúp cho các bạn nắm bắt được thông tin chính xác nhất trong việc lựa chọn sản phẩm! Tìm hiểu thêm về tôi trên mạng xã hội: https://twitter.com/nguyenductrungt ; https://www.pinterest.com/nguyenductrung1998nd/ ; https://www.linkedin.com/in/nguyenductrungtrust/ ; https://www.crunchbase.com/person/nguyen-duc-trung.

1 4 5 6 7 8 13