Huy Nguyễn

Author Archives: Huy Nguyễn

Tôi là Huy Nguyễn - Người sáng lập ra Website Review, đánh giá và xếp hạng sản phẩm TrustReview. Mong muốn của tôi là cung cấp các thông tin đánh giá chuẩn, chính xác và đáng tin cậy nhất đến người tiêu dùng để có thể chọn mua được các sản phẩm chất lượng và phù hợp nhất! Chi tiết về tôi: Số điện thoại: 0913220531 ; Địa chỉ: 10/404 Hoàng Văn Thụ, thành phố Nam Định ; Email: huynguyen1102nd@gmail.com ; Ngày sinh: 11/02/1990 ; Đã học đại học tại: Viện Đại Học Mở Hà Nội. Bạn có thể theo dõi tôi qua các mạng xã hội: - Facebook: https://www.facebook.com/huynguyen1102nd, Twitter: https://twitter.com/huynguyennd, About.me: https://about.me/huynguyenvn/, Pinterest: https://www.pinterest.com/huynguyennd/ , Tumbrl: https://huynguyennd.tumblr.com/

back to top